5 sposobów gry

KIESZONKOWCE - QUIZY KARCIANE

MEMORY I (2-8 graczy)

Rozkładamy karty rewersem do góry – liczbę par wybieramy odpowiednio do zaawansowania uczestników.
Każdy uczestnik gry kolejno odkrywa 2 dowolne karty. Jeżeli karty do siebie pasują, czyli przedstawione na
nich wartości są równe, gracz zabiera parę. Gra kończy się, gdy wszystkie pary zostaną zebrane.
Wygrywa osoba, która zebrała najwięcej par.


MEMORY II (2-8 graczy)

Rozgrywka przebiega jak wyżej, przy czym gracze odkrywają kolejno 4 karty. Zadanie polega na odkryciu 4
kart o równej wartości. Gra kończy się, gdy wszystkie pary zostaną zebrane.
Wygrywa gracz, który zebrał najwięcej czwórek.


KARUZELA (3-8 graczy)

Wybieramy z talii odpowiednio co najmniej: 8 par dla 3 graczy, 10 par dla 4, 13 par dla 5, 15 par dla 6, 18
dla 7 i 20 dla 8 graczy. Tasujemy i rozdajemy.Nie można pokazywać swoich kart przeciwnikom.
Celem gry jest zebranie 2 (co najmniej) par. Gracze wybierają kartę, której chcą się pozbyć i na trzy cztery
kładą ją przed przeciwnikiem siedzącym po lewej stronie, po czym dołączają otrzymaną kartę do reszty
swoich kart. W ten sposób każdy pozbył się 1 karty i zyskał inną. Wszystkie czynności powtarzamy w kolejnej
rundzie, dopóki któryś z graczy nie zbierze 2 par. Wówczas krzyczy Stop! i wykłada swoje karty na stół.
W tej chwili grę można przerwać lub kontynuować walkę o drugie i trzecie miejsce.


KLAPEK (2-5 graczy)

Wybieramy do gry odpowiednio: 8 par kart dla 2 graczy,12 par dla 3, 16 par dla 4 lub 20 par dla 5 graczy.
Zaawansowani Kieszonkowcy mogą grać, używając wszystkich kart. Dobrze potasowane karty rozdajemy
między grających, którzy układają je w dłoni rewersem do góry. Na trzy cztery gracze wykładają na stół po
1 karcie tak, aby były widoczne dla pozostałych. Zadaniem grających jest jak najszybciej klepnąć w stół,
jeśli wśród rozłożonych kart dostrzegą parę. Osoba, która pierwsza klepnie, zabiera parę.
W kolejnych rundach na stole pojawia się coraz więcej odkrytych kart, a wśród nich coraz więcej par.
Wygrywa gracz, który zbierze najwięcej par.


SZACHRAJ (3-6 graczy)

Do gry wybieramy odpowiednio: 12 par kart dla 3 graczy, 16 par dla 4, 20 par dla 5 lub 24 pary dla 6 graczy
oraz szachraja, czyli kartę bez pary. Tasujemy karty i rozdajemy po 8. Grający wyjmują ze swoich kart i
odkładają na bok wszystkie pary. Następnie osoba, której zostało najmniej kart, dobiera jedną na chybił
trafił z kart przeciwnika siedzącego po prawej stronie. Jeśli karta ta pasuje do którejś z posiadanych,
gracz odkłada tę parę na bok.
Wygrywa osoba, która jako pierwsza pozbędzie się kart; przegrywa ta, której na koniec rozgrywki
zostanie szachraj.